สูตรการทำอาหาร และขนม

Tempura

Tempura

Easy.
Chiffon cake

Chiffon cake

Easy.
Banana cake

Banana cake

Easy.
Waffle

Waffle

Easy.
Pancake

Pancake

Easy.
Scone

Scone

Medium.
Gyoza

Gyoza

Medium.
Chocolate cake

Chocolate cake

Medium.